• 28ste Swartvlei Seekamp - datum sal bevesting word

 • 28ste Swartvlei Seekamp - datum sal bevestig word

 • 28ste Swartvlei Seekamp - datum sal bevestig word

 • 28ste Swartvlei Seekamp - datum sal bevestig word

 • 28ste Swartvlei Seekamp - datum sal bevestig word

 • 28ste Swartvlei Seekamp - datum sal bevestig word

 • 28ste Swartvlei Seekamp - datum sal bevestig word

 • 28ste Swartvlei Seekamp - datum sal bevestig word

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Seediere

Seediere - Graad 5

Divisieleier: Anine Wheeler & Chane

Kleur: Oranje

Gelukbringer: Die Seester

Om die Penkop en Drawwertjie:

 1. Bekend te stel aan die dierelewe in die see, aan ons kus en in die onmiddellike omgewing.
 2. Liefde vir die dierelewe aan ons kus te kweek.